Kurzy jsou určeny pro konstruktéry, technology, mechaniky, kontrolory kvality, mistry, nástrojáře, projektanty, strojní inženýry, svářečský dozor, manažery ve strojírenské výrobě. Jsou vhodné jak pro zkušené pracovníky, tak pro studenty připravující se na tyto pozice.

Obsah modulu Strojírenská technologie
 1. Strojírenská výroba
 2. Materiály a polotovary
 3. Tepelné a chemicko – tepelné zpracování
 4. Obrábění I
 5. Obrábění II
 6. Povrchové úpravy
 7. Svařování
 8. Pájení a elektrojiskrové obrábění
 9. Montáž strojních zařízení
 10. Tváření
Obsah modulu Stroje a zařízení
 1. Základní veličiny v mechanice
 2. Šrouby, kolíky, čepy
 3. Spoje hřídele s nábojem
 4. Hřídele a ložiska
 5. Převody a převodovky
 6. Spojky a brzdy
 7. Pneumatické a hydraulické mechanismy
 8. Zvedací zařízení
 9. Motory
 10. Elektrotechnika (silnoproudá)
Obsah modulu Kontrola a kvalita ve strojírenské výrobě
 1. Výrobní proces a kontrola ve strojírenském podniku
 2. Technická dokumentace I
 3. Technická dokumentace II
 4. Kvalita a metrologie
 5. Základní délková měřidla
 6. Kontrola tvaru a polohy
 7. Mechanické zkoušky materiálu
 8. Kontrola jakosti povrchu
 9. Nedestruktivní zkoušky materiálu
 10. Reklamace, příčiny a odstraňování vad
Obsah modulu Obchod a marketing
 1. Navázání kontaktu se zákazníkem
 2. Prezentace strojírenského podniku a jeho výrobků
 3. Psaní obchodních dopisů a mailů
 4. Poptávka a nabídka
 5. Tvorba ceny a vyjednávání
 6. Služební cesta do zahraničí
 7. Objednávka a smlouva
 8. Porada a videokonference
 9. Fakturace a řešení problémů
 10. Výstavy a veletrhy

Modulová kniha

Modulová kniha pro studenty

PŘEHLEDNOST
 • systematicky strukturované lekce v učebnici
 • třicet odborných termínů v každé lekci
ODBORNOST
 • odborné texty vytvořené ve spolupráci s odborníky a rodilými mluvčími z oboru
 • výukové materiály prověřené odborníky z podniků a vysokých škol

Online pracovní sešit

ZPĚTNÁ VAZBA
 • okamžité vyhodnocení cvičení a testů v online pracovním sešitě
 • přehlednost a dostupnost výsledků pro studenta i jeho lektora
Podporovaná zařízení

Lekce

Provázanost s praxí

 • videonahrávky vytvořené v prostředí podniků v každé lekci
 • ústní a písemné úkoly vycházející z reálných potřeb praxe

OPEN LEARNING umožňuje efektivnější učení a kontrolu průběhu učení. Průběžné hodnocení výsledků učení zobrazené v online pracovním sešitu okamžitě motivuje studenty k zodpovědnosti za výsledky učení.
Systém umožňuje integrovat výuku předmětu a cizího jazyka a vytvářet podmínky pro osvojení odborné terminologie předmětu v cizím i českém jazyce v souladu s pokynem MŠMT č.j. 527/2008-23 (CLIL - Content and Language Integrated Learning).
Webová aplikace je navržena moderní technologií pro školy a vzdělávací centra od 1 do 100 počítačů zapojených v síti. Aplikace je velmi intuitivní a klade minimální nároky na školení uživatelů.

Adresa

OPEN AGENCY s.r.o.

Solná 45/19, 746 01 OPAVA

tel.: +420 608 658 151, +420 777 138 206

email: info@openagency.cz

Obchodní informace

IČO: 28598091

DIČ: CZ28598091

Bankovní spojení: ČSOB 231616726/0300

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 33862

Metodická a zákaznická podpora

tel.: +420 608 658 151

email: support@openagency.cz

IT podpora

tel.: +420 608 502 825, +420 737 181 151

email: support@openagency.cz